Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
BERÄTTELSEN OM DIANETIK OCH SCIENTOLOGI

Utöver dessa fördelaktiga beslut om skattebefrielse, medförde IRS-utslagen att alla bidrag till Scientologi-kyrkor i USA blev helt avdragsgilla enligt lag.

Beslutet fick internationella återverkningar. Då flera hundra domstolar runtom i världen redan hade erkänt Scientologin som en äkta religion, så kunde det inte längre finnas minsta tvivel beträffande dess religiösa status. Segern i USA tjänade som ledstjärna för alla de länder där Scientologin hade etablerats.

En gammal europeisk motståndare – den internationella kriminalpolisorganisationen, Interpol – gav också nästan omgående ett fullständigt erkännande av Scientologin som religion och samtyckte till att rensa bort all osann information om kyrkan som fanns i dess internationella arkiv.

När Scientologin nu blivit mer accepterad i samhället, kunde kyrkans ledning år 1994 ägna hela sin uppmärksamhet åt att skapa ytterligare tillväxt och expansion. Det var därför lägligt att en fullständig renovering och expansion genomfördes av kyrkans avancerade organisation i Sydney, Australien, tidigt detta år.


Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation