Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
BERÄTTELSEN OM DIANETIK OCH SCIENTOLOGI

In i 1990-talet

En ny epok av aldrig förut skådad expansion inleddes på 1990-talet vilket resulterade i så många milstolpar, att det kommer att bli ihågkommet som ett av Scientologins viktigaste decennier.

Det började med att tusentals scientologer strömmade in till sina kyrkor för att börja på Hubbard-Key to Life-kursen, som hade offentliggjorts den 9 maj 1990. Den 13 mars 1991 utgavs hela den nya Organisationsexekutivkursen och Managementserien, vilka innehåller samtliga L. Ron Hubbards policybrev om organisation och kort därefter utgavs de 18 volymer som innehåller L. Ron Hubbards tekniska skrifter.

Mer än 700 inbjudna gäster – däribland ledande personer inom affärsvärlden, konst- och artistvärlden samt politiker – fanns på plats när L. Ron Hubbard Life Exhibition (en permanent utställning om L. Ron Hubbards liv) invigdes i Hollywood.

På auditörens dag 1991 kunde man fira att ett femårigt projekt hade fullbordats. Man hade sammanställt och verifierat, att all auditerings- och utbildningsteknologi rörande Bron till total frihet var fullständigt korrekt, och fanns tillgänglig. I och med detta gavs även den slutgiltiga Klassificerings-, graderings- och medvetandetabellen ut vid ett evenemang på Saint Hill i England.


Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation