Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
BERÄTTELSEN OM DIANETIK OCH SCIENTOLOGI

Början på en ny epok

1981 var också det år då viktiga administrativa förändringar inträffade, vilka initierades för att lösa ett problem som många organisationer drabbas av när verksamheten växer snabbt. Dessa förändringar var slutgiltigt utformade för att skydda teknologins äkthet, kyrkans integritet och Scientologi-religionens framtid. Inspektioner som gjordes samma år av hängivna veteranscientologer, avslöjade att Guardian’s Office (Guardiankontoret) eller GO hade avvikit från sina stadgar och flagrant överskridit sina befogenheter, så att kyrkans fortbestånd äventyrades.

GO var en liten enhet i kyrkan, etablerad 1966, för att skydda Scientologi-organisationer från hot utifrån. Den hade allteftersom utvecklats till en separat, isolerad, fullständigt autonom enhet, som inte lydde under någon, och som verkade utan att beakta L. Ron Hubbards policy.

En ny epok för kyrkan tog därför sin början i juli 1981. Den grupp hängivna scientologer som avslöjade GO:s missgärningar och ute-etik satte inte bara stopp för detta, utan också för själva GO. Ledningen för GO avsattes. De som hade anstiftat missgärningarna uteslöts. Guardian Office upplöstes helt, och en betydande omorganisering av kyrkans korporativa uppbyggnad genomfördes, för att förhindra varje framtida möjlighet att något som liknade GO:s autonomi skulle kunna återupprepas.

Det var en ny epok och nya organisationer och nya direktiv föddes. Church of Scientology International (CSI) skapades och blev Scientologi-religionens nya moderkyrka. Den grundades för att tillhandahålla en etisk, effektiv kyrklig ledning för Scientologi-kyrkorna runt hela världen. Det var också vid denna tidpunkt som den överordnade kyrkliga enheten för Scientologi-missionerna, Scientology Missions International (SMI) bildades. (Se kapitel 22).


Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation