Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
BERÄTTELSEN OM DIANETIK OCH SCIENTOLOGI

Nya OT VI och VII presenteras

Den viktigaste tilldragelsen under 1980 var presenterandet av ytterligare två OT-nivåer, i september – Nya OT VI och VII. Dessa nivåer möjliggjorde ännu större utvecklingssteg för individen, bortom varje tillstånd som man tidigare hade kunnat föreställa sig, vilket snart fick ännu fler scientologer att komma till Flag-landbasen.

I början av 1980-talet gav L. Ron Hubbard ut flera nya bulletiner om hur man på bästa sätt gör Scientologin känd. De städer där efterfrågan var så stor att man öppnade nya Scientologi-kyrkor var: Berlin, Geneve och Tel Aviv; Phoenix, Albuquerque och Cincinnati i USA; Edmonton och Quebec i Canada; Canberra i Australien och fyra nya kyrkor i Mexico City.

Den första av L. Ron Hubbards föreläsningsserier på kassettband gavs ut 1980 av Golden Era Productions – tidigare Source Productions vid La Quinta, nu flyttat till en närliggande egendom på 200 hektar, för att underlätta inte bara filmproduktion utan även sammanställning av audioprodukter och Scientologi-publikationer. För att ge ett hum om hur pass mycket Scientologin hade vuxit fram till 1980: Dianetik och Scientologi existerade nu i 52 länder – i 328 organisationer, missioner och auditörsgrupper, som sköttes av 5150 personalmedlemmar, vilka under detta år hjälpte till att tillhandahålla sammanlagt 794 990 auditeringstimmar.

Nya sambandskontor hade nu etablerats i Kanada och Latinamerika, vilket innebar att det fanns totalt åtta sådana kontor, som under Sjöorganisationens ledning säkerställde en stadig expansion. År 1981 hade tolv av L. Ron Hubbards tekniska utbildningsfilmer gjorts klara och släppts, för att ytterligare standardisera Scientologi-utbildningen. L. Ron Hubbard presenterade också Solskensrundownen, vilken höjer en persons medvetenhet om sina nya förmågor som clear.


Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation