Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
BERÄTTELSEN OM DIANETIK OCH SCIENTOLOGI

Ett internationellt ledningsorgan bildas på Flag

I avsikt att skapa fortsatt expansion, utvecklade L. Ron Hubbard 1970 ett helt nytt managementsystem och upprättade Flag-byråerna ombord på Apollo, för att de skulle ombesörja denna funktion för hela Scientologin. För att vidarebefordra och verkställa Flag-byråernas direktiv, öppnades sambandskontor i Los Angeles för Förenta staterna, vid Saint Hill för Storbritannien och i Köpenhamn för resten av Europa.

I april 1970 bjöd L. Ron Hubbard in chefer från alla kyrkor att delta i hans Flag Executive Briefing Course ombord på flaggskeppet Apollo. Detta resulterade i att verkliga experter inom området administration kom att finnas i alla Scientologi-kyrkor. I och med att volymerna för Organization Executive Course och Management Series därefter gavs ut, fanns nu alla policybrev lättillgängligaför de 2553 personalmedlemmarna i 118 kyrkor och missioner i 20 länder.

För att tillhandahålla de nyligen utvidgade lägre graderna i Scientologin hade, i början av 1971, 250 professionella auditörer anslutit sig till Auditörsförbundet i Los Angeles. Senare samma år presenterade L. Ron Hubbard tre nya auditeringsrundownar: L10, L11 (New Life Rundown) och L12 (Flag OT Executive Rundown). Dessa rundownar tillhandahölls bara av de första, speciellt utbildade klass XII-auditörerna ombord på Apollo. Samtidigt hade andra auditörer händerna fulla i de nyligen öppnade kyrkorna i Stockholm, Göteborg, Köpenhamn, München, Plymouth, Pretoria i Sydafrika samt Las Vegas, Boston och Buffalo i USA.

Genom att man använde sig av nya tekniska rön, som innebar en förbättring av studieteknologin, för att få studerande att komma igenom sina kurser betydligt snabbare, växte Scientologin under 1972 ytterligare i storlek – under Sjöorganisationens ledning. Detta bidrog i sin tur till att öka antalet clears, så att det i början av 1974 fanns 4000 clears. Vid samma tid började preclears sin färd uppför Bron i de nyligen öppnade Scientologi-kyrkorna i Malmö, Manchester, Wien, Portland och Sacramento i USA samt Ottawa och Vancouver i Kanada.

Efter flera månaders efterforskning och sammanställningsarbete fullbordades i början av 1975 Dianetics and Scientology Technical Dictionary (“Teknisk ordbok i Dianetik och Scientologi”). Denna länge efterlängtade ordbok definierade alla de termer och förkortningar inom Dianetik och Scientologi som användes i samband med auditering och utbildning och underlättade på så vis i hög grad studierna.


Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation