Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
BERÄTTELSEN OM DIANETIK OCH SCIENTOLOGI

De första klass VIII-auditörerna

För att försäkra sig om att varje organisation tillhandahöll auditering standardmässigt, startade L. Ron Hubbard i september 1968 en ny avancerad kurs, för att lägga tonvikten på standardmässig teknisk tillämpning. Detta var klass VIII-auditörskursen, som gavs ombord på Apollo. De som deltog i denna kurs var de främsta auditörerna från kyrkorna världen över.

Under 1969 presenterades Hubbards Standard-Dianetikkurs, i syfte att förenkla och standardisera Dianetik-metoderna och de första klass VIII-auditörerna hade nu återvänt till sina Scientologi-kyrkor för att se till att all auditering tillhandahölls standardmässigt. Från New York i Förenta staterna till New South Wales i Australien fylldes därför snart Scientologi-kurslokalerna med studerande. Eftersom fler och fler studerande fortsatte uppför Bron, öppnade man en tredje avancerad organisation och Saint Hill-organisation i Danmark.

“Genom att rehabilitera konstnärer gör man mycket för att rehabilitera kulturen”, hade L. Ron Hubbard sagt. Med detta i åtanke grundade man 1969 det första Scientologi-celebritetscentret. Dess uppgift var att bistå de nu många artister och celebriteter som hade funnit Scientologi-teknologin vara oumbärlig för sin förmåga att skapa och därför fylldes snart kurslokalerna vid celebritetscentret i Los Angeles med studerande. Förutom att tillhandahålla ordinarie Scientologi-tjänster, fungerade celebritetscentret som ett forum för poeter, dramatiker, skådespelare, konstnärer och musiker – allt i avsikt att hjälpa till att blåsa nytt liv i konsten, i alla dess former.

Under tiden fortsatte efterfrågan på de avancerade nivåerna att öka och den avancerade organisationen i Edinburgh tvingades i augusti 1970 att flytta till större lokaler på Saint Hill.


Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation