Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
BERÄTTELSEN OM DIANETIK OCH SCIENTOLOGI

Bron till frihet

I september 1965 publicerades Klassificerings- och graderingstabellen, vilken beskrev de exakta auditerings- och utbildningsstegen på Bron till total frihet. Därmed hade scientologer nu en exakt väg att följa, för att uppnå tillståndet clear. I samband med detta presenterades också Scientologi-graderna 0-IV, för att skapa ett fast fundament vid Brons början.

Parallellt med sin tekniska forskning hade L. Ron Hubbard undersökt själva grundprinciperna för ämnet organisation, som ett led i sin ständiga strävan att göra sin teknologi lättillgänglig och få den att tillämpas standardmässigt. Detta fick till följd att L. Ron Hubbard i november presenterade organiseringsplanen för sju divisioner. Denna infördes omedelbart vid Saint Hill, skickades ut till organisationer över hela världen och blev den modell som följs än idag.

Som ett resultat av detta fortsatte Scientologin att spridas till nya platser i Australien, där fler föreläsningar och demonstrationer organiserades; i Sydafrika satte en scientolog från Kapstaden igång en kurs för affärsmän, och från Nya Zeeland skrev scientologer och tackade för den nya internationella tidskriften The Auditor, som berättade om tekniska rön och framgångar. Med varje nummer av The Auditor kom nyheter från andra delar av världen, vilket skapade en känsla av sammanhållning bland scientologer, vare sig de befann sig i provinsen Alberta i Kanada, i Port Elizabeth i Sydafrika, på Puerto Rico eller i Glenrock i Illinois.


Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation