Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
BERÄTTELSEN OM DIANETIK OCH SCIENTOLOGI

Tillståndet clear och däröver

Under de första månaderna av 1966 fortsatte L. Ron Hubbard sin tekniska forskning och tillkännagav att han hade gjort en upptäckt av yttersta vikt: Alla välutbildade auditörer kunde nu med säkerhet föra en preclear upp till tillståndet clear. Några månader senare presenterade L. Ron Hubbard de två första OT-nivåerna ovanför clear och med dessa nya nivåer nu tillgängliga samlades scientologer från hela världen på Saint Hill.

De första personerna attesterade här, i mitten av maj 1966, att de hade uppnått tillståndet clear. Att detta länge eftertraktade tillstånd nu kunde uppnås rutinmässigt var något som var av särskild betydelse för scientologer. Personer som blivit clear förekom ofta på förstasidan av The Auditor, och när de återvände till sina respektive hemländer var det vanligt att de ombads att hålla tal. Deras framgång inspirerade andra att ge sig ut i världen för att auditera, starta introduktionskurser och i största allmänhet sprida Scientologin. Följaktligen började två företagsamma scientologer att översätta Scientologi-texter till danska, samtidigt som andra öppnade Scientologi-centra i Haag, Manchester, Guadalajara i Mexico samt Austin och Buffalo i USA.

Efter att ha fastställt mönstret för organisationer och med den snabba expansion som nu ägde rum, tog L. Ron Hubbard ännu ett avgörande steg för framtiden. Han avgick som ledare för Scientologi-kyrkan för att helt och hållet ägna sig åt sin forskning. I september 1966 överlämnades alla hans administrativa plikter till det Internationella exekutivrådet och en personalstyrka på hundra personer, vilka ålades ansvaret att leda hela Scientologi-nätverket och säkerställa fortsatt spridning.


Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation