Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
BERÄTTELSEN OM DIANETIK OCH SCIENTOLOGI

Flyttningen till Saint Hill

För att upprätta en central plats för utbildning, ledning och disseminering, flyttade L. Ron Hubbard med sin familj till det cirka 20 hektar stora Saint Hill Manor, East Grinstead, Sussex, England. Här upprättades i juli 1959 Hubbard Communications Office Worldwide. I enlighet med det råd han gett två år tidigare blev ett distributionskontor för böcker en av de första avdelningarna som inrättades – och bokbeställningarna strömmade in så snabbt, att man inte kunde expediera dem fort nog. För att hjälpa personalen att klara av den stora efterfrågan på böcker och tjänster, utgav L. Ron Hubbard under 1959 sådana administrativa policybrev som “Hur man hanterar arbete” och “Hur man får åtgärder och projekt godkända”.

“Hubbard Communications Office är nu lyckligt och väl inrättat på Saint Hill Manor, East Grinstead, Sussex”, skrev L. Ron Hubbard i slutet av 1959, och i början av 1960 sjöd Saint Hill av aktiviteter. Dygnet runt strömmade telegram och telex in med beställningar av fler böcker, frågor om råd samt rapporter om Scientologins expansion i elva olika länder.

För att säkerställa en stabil tillväxt, fortsatte L. Ron Hubbard att utforska administrativa förfaranden; han uppställde därigenom grundläggande principer och skrev policybrev som var tillämpliga på de situationer som han fann. Under tiden annonserade man efter ny personal, som behövdes till allt från att distribuera meddelanden och skriva maskin, till kursledning, auditering och exekutiva uppgifter.

I och med att denna organisatoriska bas stabilt hade upprättats vid Saint Hill under sommaren året innan, för att främja Scientologin internationellt, gick Scientologin in i en period av tilltagande expansion under 1960. Efter ytterligare föreläsningar, som L. Ron Hubbard höll i sitt hem, begav han sig i september till Sydafrika. Där standardiserade han skötseln av en stadigt växande organisation, och reste därefter vidare till Washington för att hålla ännu en serie föreläsningar. L. Ron Hubbard återvände till Saint Hill i början av januari 1961 och fann där brev från fler fjärran länder, såsom Cuba, där en läkare försökte organisera en korrespondenskurs; Thailand, där pionjärscientologer gav munkarna i ett av Bangkoks kloster en introduktionskurs i Scientologi, och Israel, där ett antal lärare läste Dianetik: Hur tanken påverkar kroppen. Det fanns även brev från Bombay, där lärare använde sig av Scientologi-principer och från Peoria i Illinois till Auckland på Nya Zeeland hade beställningar av fler böcker inkommit.


Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation