Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
BERÄTTELSEN OM DIANETIK OCH SCIENTOLOGI

Saint Hill Special Briefing Course

Efter ännu en resa till Sydafrika i slutet av januari 1961, då ytterligare en kyrka grundades i Kapstaden, återvände L. Ron Hubbard till Saint Hill och startade den berömda Saint Hill Special Briefing Course. Efter bara några få månader var det så ont om utrymme i kurslokalerna, att man ofta kunde få se studerande auditera ute på tennisbanan och på gräsmattorna – vilket fick L. Ron Hubbard att börja planera för ombyggnad. När de som hade utexaminerats från Briefingkursen återvände hem och berättade om sina framgångar, bildades snart nya pionjärgrupper.

Väl rustade, tack vare nya tekniska upptäckter, fortsatte scientologer att sprida Scientologi: till Mexico, där en spansk översättning av Scientologi: Tankens grunder hade startat en mindre rörelse i Mexico City, och till Frankrike, där ett par scientologer nyligen hade grundat en Scientologi-kyrka i Paris och nu var i behov av Scientologi-texter översatta till franska.

L. Ron Hubbard skrev under 1963 ytterligare administrativa policybrev för att trygga en jämn och stabil tillväxt. Han beskrev sådana organisatoriska grunder som en personalmedlems olika arbetsuppgifter och vikten av god administration. Genom att ta dessa och andra policybrev i bruk och genom att stadigt sprida Scientologin ut i samhället, kom under mitten av 1960-talet fyra nya Scientologi-kyrkor att grundas runt om i världen: Port Elizabeth och Durban i Sydafrika, Detroit i delstaten Michigan och Honolulu på Hawaii. Därmed fanns det vid 1964 års slut totalt sett 13 Scientologi-kyrkor.

Scientologer hade under mellantiden fortsatt att komma till Saint Hill för utbildning och auditering och personalstyrkan där hade ökat i omfattning. L. Ron Hubbard fortsatte med sin tekniska forskning och gjorde nya upptäckter. Under 1964 gav han sju föreläsningar i ämnet utbildning, vilka kom att utgöra grunden för studieteknologin.

År 1965 fanns där en personal på över 200 personer som tillhandahöll tjänster till scientologer, och totalt gavs cirka 1000 timmars auditering varje vecka. För att inpränta hur pass viktigt det var att upprätthålla en standardmässig tillämpning av Dianetik och Scientologi under varenda en av dessa auditeringstimmar – och i själva verket för all framtid – gav L. Ron Hubbard ut ytterligare två administrativa policybrev: de mycket centrala utgåvorna “Att hålla Scientologin fungerande” och “Att slå vakt om teknologin”.

Dessutom öppnades i juni Saint Hills kvällsorganisation (den första i sitt slag), för att tillgodose lokalbefolkningens ökande efterfrågan på tjänster under kvällar och veckoslut.


Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation