Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
BERÄTTELSEN OM DIANETIK OCH SCIENTOLOGI

Kyrkan grundas

I ett nummer av Scientologi-journalen från 1954 förklarade scientologer: “Efter en mycket grundlig opinionsundersökning kan man helt kort säga: Scientologin fyller de krav man kan ställa på en religion.” Som en följd av detta grundade scientologer i Los Angeles, på eget initiativ, den första Scientologi-kyrkan.

I Phoenix planerades vid ungefär samma tidpunkt en stor Scientologi- och Dianetikkongress. Föreläsningar, seminarier och auditeringsdemonstrationer hölls av L. Ron Hubbard under denna kongress, vilken samlade 450 scientologer från hela landet.

Andra tecken på expansion under denna period var: nyheter om att Scientologin hade fått fotfäste i Australien; en rapport från Sydafrika om att 35 scientologer hade börjat på en kurs i Durban; ett meddelande från Nya Zeeland (där det nu fanns en Scientologi-kyrka i Auckland) om att en Phoenix-utbildad auditör hade startat en kurs för 24 nya scientologer, och brev från Tel Aviv och Kairo, där scientologer var i desperat behov av fler böcker. I början av sommaren 1955 hade Hubbards center i Phoenix vuxit och omfattade åtta byggnader och 22 heltidsanställda.

Även om utvecklingen i Storbritannien fortfarande låg efter i jämförelse, kunde man nu skryta med att det fanns nästan 500 auditörer, vilka erbjöd tjänster i städer som Farnham, West Croydon och Liverpool. Scientologin expanderade världen över och L. Ron Hubbard flyttade till det mer centralt belägna Washington, D.C., där Founding Church of Scientology och den första Scientologi-akademin grundades i juli 1955. Här etablerades även det första distributionscentret för Scientologi-material, i syfte att tillse tryckningen och spridningen av Scientologi-publikationer världen över. För att underlätta administrationen av det nu ganska stora Scientologi-nätverket, skrev L. Ron Hubbard de första utgåvorna av vad som slutligen skulle komma att bli hela bokverk av administrativa policybrev, vilka beskrev funktionerna, aktiviteterna och arbetsuppgifterna inom organisationen.


Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation