Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
STATISTISKA FAKTA OM SCIENTOLOGIN


SCIENTOLOGI
ÅSTADKOMMER FÖRÄNDRINGAR

Vid en undersökning bland medlemmar i Scientologi-kyrkan svarade 97% att Scientologin hade åstadkommit “mycket stora” positiva förändringar i deras liv, medan de resterande tre procenten svarade att den hade åstadkommit “viss” positiv förändring. 91% menade att Scientologin antingen hade “överträffat” eller “motsvarat” deras förväntningar.

96 % av kyrkans medlemmar uppgav att de hade deltagit i auditering. Av dessa sade 97% att auditeringen hjälpte dem och 95 % förklarade att de ville ha mer auditering.

Av de tillfrågade var det 100% som instämde i att Scientologin framgångsrikt “lär människor att tänka klarare”.

Dessa svar vittnar om hur väl Dianetiken och Scientologin fungerar.


“Scientologin åstadkom en mycket stor positiv förändring”


“Scientologin överträffade/motsvarade mina förväntningar”


“Auditering hjälpte”


“Vill ha mer auditering”


“Scientologin lär människor att tänka klarare”


Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation