Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
LÖSNINGAR FÖR ETT PLÅGAT SAMHÄLLE

ABLE-THE ASSOCIATION FOR BETTER LIVING AND EDUCATION

De kraftfulla metoder som L. Ron Hubbard utvecklat för samhällsförbättring erbjuder mänskligheten de hjälpmedel som behövs för att reparera ett samhälle i förfall, ett faktum som insetts av de som själva hade upplevt att L. Ron Hubbards metoder räddade liv. Dessa personer har sedan dess spelat en viktig roll när det gäller förbättrandet av våra mest svårhanterliga samhällsproblem. Efter att ha blivit inspirerade av L. Ron Hubbards ord, “Vi har lösningarna på mänskligt lidande, och de är tillgängliga för var och en“, upptäckte lärare i England och USA att elever som använde L. Ron Hubbards studieteknologi fick en exceptionellt ökad läsförmåga, inlärningsförmåga och uppfattningsförmåga. Och på liknande sätt upptäckte en person som satt i fängelse (vilket omnämnts i ett tidigare kapitel) att han nu, efter att ha läst en av L. Ron Hubbards böcker, hade redskap som gjorde honom kapabel att få bukt med sitt drogberoende. Andra personer använde metoder som gjorde det möjligt för kriminella att verkligen bli rehabiliterade. Budskapet spreds, och små mirakler började ske.

Resultaten av dessa mirakler spred sig och användningen av L. Ron Hubbards samhällsuppbyggande metoder bredde snabbt ut sig till de områden runt om i världen där de verkligen behövdes. Men trots enorm efterfrågan och det stora stöd dessa metoder fått under senare decennier, försämras förhållandena i vårt samhälle allt snabbare – en försämring som accelereras på grund av dokumenterat resultatlösa, eller till och med skadliga, psykiatribaserade ansatser att utbilda och rehabilitera.

Genom en bred och standardmässig användning av L. Ron Hubbards studieteknologi, rehabiliteringsmetoder för narkomaner och kriminella, samt hans moralkodexar som är baserade på sunt förnuft, blev det uppenbart att man kunde säkerställa gynnsamma, bestående resultat, såväl för individer som för samhället i stort. I och med detta insåg man behovet av en organisation som alltid kunde ha dessa teknologier tillgängliga för de sekulära grupper som strävar efter att förbättra förhållandena i samhället – en organisation som kunde stödja deras insatser för att råda bot på de hejdlösa missförhållanden som existerar idag.

Denna organisation är Association for Better Living and Education (ABLE) – ett internationellt ideellt, välgörenhetssamfund som arbetar för sociala reformer. ABLE, som bildades 1988, har bemyndigats rätten att ge auktorisation till kvalificerade sociala reformgrupper att använda L. Ron Hubbards teknologier i sekulära välgörenhets- och utbildningsaktiviteter. ABLE har också ansvaret för att se till att denna teknologi blir känd och åtkomlig för alla som behöver den, samt att de organisationer som blivit auktoriserade att använda teknologin och dess varumärken, gör det på ett korrekt sätt.

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation