Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
LÖSNINGAR FÖR ETT PLÅGAT SAMHÄLLE

ABLE förpliktar sig att främja resultat som räddar liv

Med utgångspunkt från huvudkontoret i Los Angeles verkställer ABLE International sina reformprogram både direkt och genom ett nätverk av kontinentala och nationella kontor, belägna runtom i världen. ABLE och dess filialer följer noga aktiviteterna och resultaten från de fyra internationella samhällsförbättringsorganisationerna (se föregående kapitel): Narconon International, Criminon International, Applied Scholastics och Vägen till lycka-stiftelsen.

Dessa internationella organisationer bär var för sig ansvaret för sina respektive områden – drogrehabilitering, rehabilitering av kriminella, utbildning, samt arbetet för att höja den allmänna moralen. Var och en av dessa organisationer ger handledning, hjälp och stöd till de sociala reformgrupper som arbetar ute på fältet – de lokala Narconon-, Criminon-, Applied Scholastics- och Vägen till lycka-grupperna, genom ett eget nätverk av kontinentala kontor.

ABLE:s uppgift är att se till att hela detta nätverk använder L. Ron Hubbards ovärderliga teknologi på ett korrekt sätt, så att de program som utförs under namn och symboler förbundna med denna oumbärliga teknologi (tex“Narconon”, “Applied Scholastics“ och deras logotyper) är så effektiva som möjligt. ABLE informerar även allmänheten om de resultat som uppnås genom dessa sociala reformprogram. På detta sätt hjälper ABLE inte bara de personer som direkt använder eller arbetar med L. Ron Hubbards metoder att nå resultat på en oerhört hög nivå; ABLE förmedlar även dessa resultat till de olika sektorer i samhället som strävar mot att avhjälpa drogmissbruk, analfabetism, läs- och skrivsvårigheter eller som arbetar för att förbättra den ständigt sjunkande moralen.

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation