Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
LÖSNINGAR FÖR ETT PLÅGAT SAMHÄLLE

CBAA har genomfört två mycket framgångsrika riksomfattande kampanjer baserade på Vägen till lycka: “Föregå med gott exempel” och “Få bort knarket från skolor och skolgårdar”. Kampanjerna utgörs av två tävlingar – en för individuella elever som visar hur de använder regeln “Föregå med gott exempel” i sina liv, och en för skolor som stödjer deras ansträngningar att hålla narkotika borta från sina skolområden. Mer än trettio delstatsguvernörer, i samarbete med ledare för statliga rehabiliteringsprogram för alkohol- och narkotikamissbrukare, samt skolstyrelser i hundratals städer, stödjer tävlingen “Föregå med gott exempel” som använder Vägen till lycka.

På en skola i Ohio förekom, innan den engagerade sig i en av dessa tävlingar, ständigt våld, brottslighet och narkotikamissbruk bland eleverna, och tester visade att de låg en bra bit under det övriga landet i fråga om läsförmåga. Efter att ha deltagit i programmet i två år, förklarades skolan drogfri och elevernas genomsnittliga läsförmåga hade stigit till gott och väl över det amerikanska genomsnittet.

Liknande resultat upplevde man i en mellanstadieskola i Nashville, Tennessee. Innan skolan använde häftet i en Vägen till lycka-tävling så skickades i snitt 19 elever per vecka till rektorns kontor på grund av slagsmål och dåligt uppförande. Efter att tävlingen införts rapporterade rektorn: “Vi har minskat våldet med 70-80 % under skolåret”.

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation