Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
LÖSNINGAR FÖR ETT PLÅGAT SAMHÄLLE

Oavsett ras eller nationell, politisk, religiös eller annan tillhörighet, måste vi alla ta oss fram på livets väg. Den vägen – som Vägen till lycka lär ut – kan färdas bättre om man känner till och följer reglerna, och även får andra att studera och följa dem.

Livet kan vara mycket besvärligt i ett omoraliskt samhälle. Ens tillvaro hotas hela tiden, eftersom även de mest grundläggande mänskliga värdena görs till åtlöje. För att komma till rätta med denna sjunkande moral innehåller Vägen till lycka 21 specifika levnadsregler, som var och en har något att göra med alla människor. “Skydda och förbättra din miljö”, råder den. “Var värdig förtroende.” “Fullgör dina förpliktelser.” Dessa och de andra levnadsreglerna förklaras till fullo, och det finns exempel på hur de kan användas i livet och hur man kan göra dem kända för andra. Oavsett hur personens tillvaro ser ut, kan levnadsreglerna i häftet liknas vid kanterna på en väg: om man bryter mot dem är man som en bilist som sladdar av vägen. Resultatet kan bli en tillfällig krasch, eller att ett förhållande eller ett liv slås i spillror. Om man håller sig till levnadsreglerna kan man uppnå sann och bestående lycka.

Vägen till lycka spreds snabbt över världen och mottogs varmt av olika medborgargrupper och organisationer. Det dröjde inte länge förrän Vägen till lycka-häften delades ut på gator och torg, de fanns i butiker, på banker, och till och med i klassrum och på hotellrum. I dag har femtio miljoner häften delats ut i mer än sextio länder och översatts till tjugotvå språk.

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation