Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
LÖSNINGAR FÖR ETT PLÅGAT SAMHÄLLE

L. Ron Hubbard blev i hög grad medveten om denna situation 1980 när han insåg att vår moderna värld saknade en moralkodex som passade till vårt snabba, högteknologiska och pragmatiska samhälle. Gamla värderingar hade skrotats utan att ersättas, och många människor lämnades på ett gungfly under snabb förändring. Dessutom var gångna tiders moralkodexar religiöst baserade, och krävde en tro som få kan uppbåda i dag när kyrkobesök har blivit alltmer sällsynta.

Även då L. Ron Hubbard fortsatte med sin religiösa forskning strävade han alltid efter att hitta lösningar åt världen utifrån ett rent humanitärt perspektiv. I detta fall, helt frånsett hans religiösa verk (religionen Scientologi hade redan en moral- och etik-kodex), såg han behovet av en icke-religiös moralkodex.

Den moralkodex han då skrev är Vägen till lycka. Det är den första moralkodex som helt och hållet är baserad på sunt förnuft och den enda som är helt och hållet icke-religiös till sin natur. Den vädjar inte till något annat än varje enskild persons sunda förnuft – oavsett om läsaren är man, kvinna, pojke eller flicka.

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation