Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
LÖSNINGAR FÖR ETT PLÅGAT SAMHÄLLE

Den internationelle talesmannen för World Literacy Crusade, Isaac Hayes, en Oscarsbelönad musiker, underhållare och skådespelare, såg det här projektet i ett större perspektiv, då han sa: “Det slår mot våldsmentaliteten bland våra ungdomar. Det är någonting mer än att få en utbildning. Det handlar om att få hopp och hitta en väg ut”.

En annan organisation som arbetar på liknande sätt på gräsrotsnivå är Hollywood Education and Literacy Project (HELP) som sysslar med individuell undervisning och rådgivning. HELP är en del av California Youth Mentoring Initiative vid Kaliforniens guvenörskontor. HELP använder L. Ron Hubbards studieteknologi för att lära ungdomar och vuxna att läsa och skriva och bli framgångsrika och produktiva i livet, och har av guvernörskontoret kallats en “mönster-verksamhet”. Projektet som drivs i samarbete mellan Police Activities League (poliser som aktiverar ungdomar) och Jeopardy Programs (program för ungdomar i fara), vid Los Angeles-polisen, samt andra strävanden från både allmänhet och privatpersoner, har uppmärksammats av tjänstemän över hela USA, inte bara på lokal och delstatlig nivå utan även på regeringsnivå och har nu mer än ett halvt dussin dotterprojekt. När det här skrivs har hundratals människor utnyttjat HELP:s tjänster och varje vecka erhåller närmare 200 personer handledning och rådgivning från utbildade handledare vid HELP:s inrättning i Hollywood.

Programmet utbildar även lärare och rådgivare i att lära ut studieteknologin i sina klassrum. De som avslutar programmet rapporterar att de fått ny inspiration för utbildning.


Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation