Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
LÖSNINGAR FÖR ETT PLÅGAT SAMHÄLLE

Sådana siffror är förvisso imponerande, men det finns ännu mer att säga. I Folkrepubliken Kina, ett land med flera miljoner analfabeter, har Applied Scholastics International utbildat mer än 5000 lärare sedan 1984. I Yunnanprovinsens huvudstad Kunming kräver nu stadens utbildningsnämnd att engelsklärare, som skall undervisa på högstadiet, använder sig av den kinesiska översättningen av L. Ron Hubbards studiematerial i sin lärarutbildning. Shandongs utbildningsnämnd var med och finansierade en korrespondenskurs för lärare så att L. Ron Hubbards studieteknologi snabbare skulle nå ut till befolkningen. Kinas största läroboksförlag har låtit sin redaktionspersonal genomgå Applied Scholastics kurser som ett förberedande steg för en mer omfattande användning av studieteknologin över hela Kina.

I Costa Rica har omfattande utbildning av lärare i studieteknologin resulterat i en snabbare och mer grundlig användning av engelska som andraspråk för lärare. Som ett erkännande av den roll L. Ron Hubbards studieteknologi har spelat i förbättringen av utbildningsstandarden i landet, överlämnade en representant för Costa Ricas utbildningsdepartement en plakett till Applied Scholastics vid dess tjugoårsjubileum i Los Angeles 1992.

I Mexiko har studieteknologin varit i bruk sedan 1976 och kommit tusentals studerande till godo. Enbart i en stat utbildades under 1995 mer än 1200 lärare i användningen av “Den grundläggande studiehandledningen”.

För att ge ett bredare perspektiv av studieteknologins värde i undervisningen, kan nämnas följande uttalande av en prisbelönad professor i engelska som i många år undervisat vid ett universitet i Kalifornien.

“Jag har aldrig känt en sådan tillfredsställelse i mitt arbete och heller aldrig uppnått en sådan enhetlig akademisk framgång som nu, sedan jag införde L. Ron Hubbards studieteknologi i mina klasser. Ingen lärare borde gå in i ett klassrum utan detta och ingen elev borde gå ut ur skolan utan denna kunskap. Detta är vad vi alla borde ha vetat för länge sedan, men inte visste. Tack L. Ron Hubbard, för din gåva till mänskligheten.”

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation