Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
LÖSNINGAR FÖR ETT PLÅGAT SAMHÄLLE

Utveckling inom undervisning med L. Ron Hubbards studieteknologi

I dagens samhälle är det livsviktigt för praktiskt taget alla, både barn och vuxna, att ha förmågan att förstå och komma ihåg information och att faktiskt kunna lära sig saker. Den tekniska utvecklingen, störtfloden av information, ja, till och med något så enkelt som att läsa bruksanvisningen för en hushållsapparat, kräver att man förstår.

L. Ron Hubbards studieteknologi är en landvinning av oerhörd betydelse i en värld där det stadigt går utför med utbildningsväsendet, där skolsystemet har avsagt sig ansvaret så till den milda grad att man inte ens lär sina elever hur man studerar för att lära sig. Studieteknologi är en omfattande samling kunskap som inte bara konsekvent lär människor hur man lär sig, utan även redogör för de tre största, tidigare okända, hindren för effektiva studier. Utrustad med denna kunskap kan var och en lyckas i sina studier. Detta är något alldeles nytt inom undervisningens område.

Det är Applied Scholastics (Föreningen för användbara utbildningsmetoder) uppgift att föra ut denna teknologi till elever och lärare runt om i världen. Applied Scholastics International är en ideell sammanslutning som arbetar i det allmännas intresse och vars syfte är att förse lärare, regeringar, yrkesutbildare, samhällsgrupper, föräldrar och elever med de hjälpmedel som behövs för att uppnå en värld utan analfabetism, där människor vet hur man lär sig och kan nå sina mål.

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation