Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
LÖSNINGAR FÖR ETT PLÅGAT SAMHÄLLE

Programmet

L. Ron Hubbard gjorde en mycket viktig upptäckt för mer än tre decennier sedan – han bevisade slutgiltigt att människan i grunden är god. Detta är ironiskt nog mest uppenbart hos människor i fängelse – människor som begår olagliga handlingar gentemot sina medmänniskor vill bli gripna, vilket förklarar varför kriminella utan undantag lämnar ledtrådar efter sig och gör polisens arbete betydligt lättare.

Vad de emellertid nödvändigtvis inte vill ha är bestraffning. Eftersom alla människor i grunden är goda, vill de som begår fel att man minskar deras skadliga inverkan på samhället och därför kan de bli rehabiliterade.

Den viktigaste delen i Criminon-programmet är externkursen “Vägen till lycka”, som grundar sig på häftet med samma namn. Avsikten med denna externkurs är att ge internerna kunskap om rätt och fel uppförande, som ett första steg mot rehabilitering. Den icke-religiösa moralkodexen “Vägen till lycka” är praktisk, rakt på sak och tillhandahåller grundläggande riktlinjer för uppförande – ett mycket viktigt men ofta förbisett steg under den kriminelles uppväxt och utbildning. Alltifrån viktiga värderingar som kärlek och vänlighet, till elementära saker som hygien och vanlig artighet tas upp.

På kursen gör internerna praktiska övningar som de sedan skickar till Criminonpersonal och frivilliga grupper med scientologer runtom i landet, vilka sedan bedömer övningarna. Denna personal håller kontakten med internerna och uppmuntrar dem, och när de fullbordat kursen får de ett diplom från Criminon.

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation