Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
LÖSNINGAR FÖR ETT PLÅGAT SAMHÄLLE


CRIMINON :
RIKTIG REHABILITERING FÖR KRIMINELLA

I Förenta staterna släpps varje dag över 31 000 småförbrytare och förhärdade brottslingar tillbaka ut i samhället. Inom ett år har uppemot 80% av dessa kvinnor och män begått ytterligare mellan tio och tjugo brott innan de anhålls och åter sätts i fängelse.

Siffrorna talar för sig själva. Den åttio-procentiga återfallsfrekvensen gör de nuvarande psykiatribetonade rehabiliterings-metoderna till ett skämt. Detta visar att det i praktiken inte existerar något som kan kallas för rehabilitering av kriminella. En rapport som National Council on Crime and Delinquency in America (ung. Nationella rådet mot brott och brottslighet i USA) publicerade, uttryckte samma uppfattning och uppgav att det fanns “föga bevis för att rehabiliteringsprogram och satsningar, inom eller utanför anstalterna, skapade någon märkbar effekt.”

Och så fortsätter svängdörrarna i USA:s kriminalvårdssystem att slå.

L. Ron Hubbard påpekade en gång, helt riktigt, att fastän antalet kriminella procentuellt sett är relativt litet, är den mängd lidande och det kaos de skapar i världen helt orimligt i förhållande till deras antal. Han konstaterade: “Därför är den kriminella mentaliteten något man inte kan bortse ifrån i forskningssammanhang, eftersom det är en viktig faktor i kulturens nedbrytning.”

Till följd av behovet att åtgärda denna uppenbart destruktiva samhälleliga defekt – och med hjälp av L. Ron Hubbards forskningsresultat – föddes Criminon (som betyder “utan brottslighet”) i Nya Zeeland 1970. Organisationen är en gren av Narconon, och arbetar inom kriminalvårdssystemet för att rehabilitera brottslingar och återge dem en känsla av värde så att de åter kan bli produktiva medborgare.

Criminon växte i själva verket fram ur Narconons mycket framgångsrika fängelseprogram. Vid 1980-talets början, i takt med att narkotikamissbruket ökade i hela samhället, flyttades Narconon-programmets tyngdpunkt över till en samhällsbaserad verksamhet. Vid denna tidpunkt utvidgades Criminon genom att man flyttade in verksamheten på kriminalvårdsanstalterna, för att täcka det behov som fanns där.

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation