Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
LÖSNINGAR FÖR ETT PLÅGAT SAMHÄLLE

Hur man etablerar ett Narconon-program

Personer som är intresserade av att etablera program inom Narconon, baserade på L. Ron Hubbards teknologi, kontaktar först närmaste Narconon-center eller en representant från Narconon Internationtal för att få den asssistans de behöver. Narconon International förser dem med råd, ledning och det material som behövs för att kunna komma igång med verksamheten. (En lista över centra och kontor finns i slutet av denna bok.)

Det första steget i att öppna ett Narconon är att rekrytera personer som är intresserade av att arbeta med drogrehabilitering. Engagerade och kompetenta medarbetare är kärnan i varje framgångsrikt Narconon. Dessa personer utbildas sedan i utförandet av Narconon-programmet. För att göra det så enkelt som möjligt för dem, finns det flera utbildningsmöjligheter för personalmedlemmar.

Narconon International hjälper till att anskaffa lämpliga lokaler och ser till att alla lokala föreskrifter och krav följs och uppfylls. Handböcker och annat material erhålls från Narconon-avdelningarna, så att man kan komma igång och driva ett Narconon-center, och kontakta och hjälpa dem som är i behov av Narconons tjänster. Representanter från Narconon International och Narconons regionala avdelningskontor bistår med allt som behövs för att det nya centret skall komma igång och börja fungera. De ordnar kontakter med remissinstanser som hänvisar personer som är i behov av programmet till Narconon-centret, hjälper till med lokala bidragsmöjligheter och ger organisatoriska råd och direktiv. I början kan det behövas donationer för att täcka kostnaderna för kursmaterial och andra utgifter. I många fall har lokalbefolkningen hjälpt till genom att skänka möbler, sängkläder, mat och ibland även pengar till nystartade Narconon-centra. Narconon International ger råd om hur man går till väga för att få donationer till dessa grundläggande behov.

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation