Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
LÖSNINGAR FÖR ETT PLÅGAT SAMHÄLLE

Han påpekade också att “en viktig aspekt är den systematiska användningen av metoder för att förbättra kommunikation och förmågan att ha relationer människor emellan, hos personer som är alkohol- och/eller drogberoende. Metoderna innefattar utbildning i personliga värden, integritet och generella etiska principer. Denna sida av programmet genomförs med användning av en metodik som utvecklats av L. Ron Hubbard.”

“Detta område är enligt min mening oerhört viktigt vid behandling av personer som drabbats av störningar orsakade av drogberoende. Experter anmärker ofta att störningar orsakade av droganvändning inte ska betraktas ur ett moraliskt perspektiv — en synpunkt som ofta missförstås. Det är inget tvivel om att ett av de centrala problemen i narkotikamissbrukarens beteende är att man måste återuppbygga det normgivande systemet hos patienterna. Karakteristiskt för den som är slav under droger, är att värden som arbete, familj, relationer och samhällsansvar kommer i andra hand. Istället ägnar personen sig åt konsumtion och oförnuftigt bruk avalkohol och/eller droger. Socialt ointresse och kriminellt beteende följer ofta i släptåg på drogmissbruk och alkoholism. Ansträngningar att utveckla ett fungerande normsystem som inom Narconon, torde få gynnsamma följdverkningar. Narconon har visat att detta omdefinierande av normsystemet hos de drogberoende kan åstadkommas genom empati, medkänsla och respekt för den som är beroende.”

Narconon har officiellt godkänts av den ansedda Ackrediteringskommissionen för behandlingshem (CARF), allmänt erkänd som USA:s främsta auktoritet när det gäller rehabiliteringsprogram för drogmissbrukare. CARF:s krav är de högsta i landet, och har antagits som en referenspunkt för rehabiliteringsprogram av många delstater och federala organ.

Åven Europarådets parlamentariska församling har påtalat framgångarna med Narconon och L. Ron Hubbard rehabiliteringsteknologi för missbrukare.

Tre decenniers framgångar visar att Narconon-programmet verkligen åstadkommer resultat, långt bättre än något annat rehabiliteringsprogram i världen. Narconon har dokumenterat många, många fall av personer som slutat med droger och som nu lever drogfria liv.

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation