Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
LÖSNINGAR FÖR ETT PLÅGAT SAMHÄLLE

Scientologer stödjer Narconon

Trots ständiga diskussioner om alkohol- och drogmissbruk är det inte lika lätt att finna effektiva lösningar. Nära 80 % av allmänheten i USA tycker exempelvis att drogmissbruk är ett problem som den amerikanska regeringen omedelbart borde åtgärda, men 70 % tycker samtidigt att regeringens “krig mot droger” är ineffektivt.

Scientologer är av den övertygelsen att både utbildning om droger och verklig rehabilitering är av största betydelse. Resultat visar att L. Ron Hubbards teknologi erbjuder den effektivaste lösningen på alkohol- och drogmissbruk.

Under mer än tre decenniers kamp mot droger, har Narconon visat sig vara det mest effektiva rehabiliteringsprogram som finns. Det är något som jordens befolkning verkligen är i stort behov av.

Därför srödjer scientologer Narconon. Många lägger ner tid och energi för att hjälpa Narconons personal, och arbetar som frivilliga i Narconons samhälls- och fängelseprojekt.

Administrativ personal i Narconons världsomspännande nätverk hjälper till att skaffa donationer till nya lokaler och material samt personal till programmen. Individuella scientologer och Scientologi-kyrkor har entusiastiskt stöttat Narconon-programmet, med miljontals dollar i ekonomiska bidrag och med material.

Denna kombination av engagerad personal och L. Ron Hubbards teknologi har nu hjälpt Narconon i mer än tre decennier och lett till att Narconon blivit ledande inom alkohol- och drogförebyggande utbildning och rehabilitering.

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation