Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
LÖSNINGAR FÖR ETT PLÅGAT SAMHÄLLE

Narconon International har även arbetat i nära samverkan med inflytelserika vetenskapliga forskare och forskningsinstitut för att studera hälsoeffekterna och den specifika tillämpningen av L. Ron Hubbards fysiologiska avgiftningsprocedur, vilken är en viktig del av Narconon-programmet. Ett tillräckligt antal fullständiga studier kom in från så vitt skilda områden som Kalifornien, Jugoslavien, Ryssland och Kazakstan, vilket ledde till två internationella konferenser om avgiftning av människan. Som värdar för dessa konferenser, som hölls i Los Angeles 1995 och i Stockholm 1997, stod Narconon International och andra organisationer. I Los Angeles offentliggjordes en studie av läkaren Megan Shields och filosofie doktor Shelly Beckmann, som kliniskt visade att kokain och valiumämnen utsöndras i svett och urin, som ett resultat av denna avgiftningsprocedur. Vid Stockholmskonferensen presenterade en grupp, bestående av 16 läkare och vetenskaps-män från Rysslands ansedda Academy of Medical Science och från Kazakstan, en mängd samordnade studier som gjorts på deltagare i avgiftningsprogrammet under en två-årsperiod. Dessa visade tydliga förbättringar av fysisk hälsa och allmänt välbefinnande. Som ett resultat av detta öppnades åtskilliga Narconon-centra i Ryssland, Ukraina och Kazakstan.

Narconon-programmet leds av engagerade människor som valt att arbeta med Narconon på grund av att det visat sig fungera. Vissa personalmedlemmmar ät scientologer, men många andra är personer som själva lyckats ta sig ur drogmissbruket och nu hjälper sina kamrater i egenskap av medarbetare i Narconon.

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation