Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
LÖSNINGAR FÖR ETT PLÅGAT SAMHÄLLE

3. Narconons avgiftningsprogram för ett nytt liv: Här renar man sin kropp från drogrester och andra giftiga ämnen. Detta görs genom ett program som består av löpning, bastubad och näringstillskott, vilket beskrivs i boken Renad kropp – klar tanke: Det effektiva reningsprogrammet av L. Ron Hubbard. Drogrester fastnar i kroppens fettvävnader och kan frigöras och komma ut i blodbanorna flera år efter det att personen slutat att ta droger, och därigenom återuppväcka tidigare begär efter droger. Under detta steg befrias kroppen från sådana rester och från andra gifter.

4. Narconons Studieförbättrings-kurs: Här lär sig personen att studera och behålla sina kunskaper samt att känna igen och undanröja hindren för inlärning. Man kan nu fortsätta med andra utbildningssteg som förbereder en för ett produktivt och etiskt liv.

5. Narconons Kurs kommunikation och varseblivning: På detta steg repeterar personen TR-arna och gör även andra övningar som får honom helt i kommunikation med andra och med omgivningen. Övningarna tar bort den uppmärksamhet som personen haft på sig själv där den varit fixerad på grund av droger, och vänder den utåt mot världen omkring honom. Han får dessutom hjälpa en annan person på kursen att göra övningarna, vilket inte bara ger honom ökat ansvar, utan också en stolthet och tillfredsställelse över förmågan att kunna hjälpa andra.

6. Narconons Kurs Livets med-och motgångar: Personen lär sig nu upptäcka och hantera påverkan från omgivningen som skulle kunna få honom att tappa de resultat han uppnått. Han lär sig den sociala och den antisociala personlighetens kännetecken så att han kan känna igen dessa, se skillnader mellan dem och välja sina vänner och bekanta med urskillning. När han avslutat denna kurs är han mindre mottaglig för påverkan från personer som skulle kunna få honom att återfalla i missbruk.

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation