Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
LÖSNINGAR FÖR ETT PLÅGAT SAMHÄLLE

7. Narconons Kurs Personliga värden och integritet: I denna kurs får man den information man behöver för att kunna skapa sig en bättre tillvaro. Man studerar de åtta dynamikerna, etik, ärlighet och integritet och lär sig hur man rättar till beteende som är mot överlevandet, genom att göra sig kvitt verkningarna från skadliga handlingar i det förflutna.

8. Narconons Kurs Hur man förändrar tillstånd i livet: Kursen omfattar L. Ron Hubbards etikteknologi och visar personen exakt hur han ska använda denna för att förbättra sina förutsättningar. Detta måste han kunna om han ska få tillbaka sitt självbestämmande.

9. Narconons Kurs Vägen till lycka: Denna kurs är baserad på en icke-religiös moralkodex som kallas Vägen till lycka och är inte bunden till någon särskild trosuppfattning. Här får personen vägledning till ett bättre liv där han kan känna verklig tillfredsställelse.

Detta omfattande program tar upp och kommer till rätta med orsaken till att individen börjar ta droger, och förser honom med den kunskap och det självförtroende han behöver för att kunna leva ett lyckligt och drogfritt liv. Dessutom finns det yrkesutbildningsprogram där de som fullbordat Narconon-programmet kan lära sig ett yrke för att lättare kunna försörja sig.

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation