Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
LÖSNINGAR FÖR ETT PLÅGAT SAMHÄLLE

Narconon-programmet består av en serie övningar och studieavsnitt som görs i exakt följd. Studiematerialet och arbetsboken som visas här, leder individen genom programmet.

Narconon driver dessutom en av de största utbildnings- och rehabiliteringsanläggningarna i världen i sitt slag, Narconon International New Life Center. Här får många som är i behov av rehabilitering möjlighet till en ny start i livet. Hit kommer också Narconon-personal, från många olika länder, för att utbilda sig i att leverera programmet. Narconon New Life Center är det internationella utbildningscenter som utbildar högt kvalificerad och kompertent personal i L. Ron Hubbards teknologi. Dessa hängivna personer återvänder sedan till sina respektive hemorter och hjälper alkohol- och drogmissbrukare över hela världen till ett nytt liv.

Narconons effektivitet beror helt och hållet på den teknologie som L. Ron Hubbard utvecklade. Flera år innan drogsituationen började skapa förstasidesrubriker över hela världen, hade L. Ron Hubbard bedrivit en omfattande forskning angående drogernas antisociala verkningar.

Han upptäckte de försåtliga verkningarna, inte bara av illegala droger, utan även av alkohol och psykiatriska droger — de senare ofta mer förödande och skadliga än själva tillståndet som de var avsedda att “bota”.

Narconon använder ett helt drogfritt rehabiliteringsprogram i sitt arbete att återföra alkohol- och narkotikamissbrukare tillbaka till livet och hjälpa dem att återfå kontrollen över sin tillvaro.

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation