Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
LÖSNINGAR FÖR ETT PLÅGAT SAMHÄLLE

Av de tusentals som räddats av Narconon är det många i det här mexikanska fängelset som en gång missbrukat tunga droger som heroin.

I ett område som är överfyllt med rehabiliteringsprogram som ersätter droger med andra droger, utvecklade L. Ron Hubbard en exakt teknik för att komma till rätta med de fysiska och mentala skador som drogmissbruk orsakar. Denna teknik innefattar inte bruk av metadon eller andra ersättningsdroger.

Narconon-programmet består idag av en serie steg med motion, övningar och studier, vilka utförs i en exakt ordningsföljd. Metoderna och studieprogrammen hjälper personen att sluta med de droger han för tillfället tar; lär honom att kommunicera med människor och sin omgivning; avlägsnar drogresterna ur kroppen; hjälper honom att få kontroll över sig själv och sin omgivning och nå den punkt då han kan ta ansvar, inte bara för sig själv utan också för andra. Narconon-programmet består av följande steg:

1. Drogfri avtändning: Det första steget i Narconon-programmet hjälper personen att snabbt och med minsta möjliga obehag sluta med de droger han just då tar. Detta görs med näringsrik mat, extra vitaminer och med hjälp av erfaren Narconon-personal. Man använder också olika assister för att underlätta avtändningen.

2. Narconons terapeutiska TR-kurs: När avtändningen är klar görs en rad kommunikationsövningar (utbildningsrutiner, eller “TR-ar”, efter engelskans Training Routines) för att rikta personens uppmärksamhet utåt och öka hans förmåga att konfrontera sitt liv, d v s att obesvärat stå ansikte mot ansikte med andra människor och situationer i sin omgivning. Varje övning ökar personens förmåga att möta livet och kommunicera med andra.

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation