Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
LÖSNINGAR FÖR ETT PLÅGAT SAMHÄLLE

Alla dessa internationella organisationer är separata, icke-kyrkliga organisationer med eget berättigande, och alla har sin egen historia med viktiga bidrag till samhället. Genom att tillämpa L. Ron Hubbards icke-kyrkliga metoder har de framgångsrikt förbättrat livet för miljoner människor i denna plågade värld.

Dessa samhällsförbättrande grupper existerar för att få till stånd verkliga förbättringar av förhållandena över hela världen, ett mål som delas av alla scientologer. Deras aktiviteter, icke-kyrkliga till sin natur, får stöd från Scientologi-kyrkor och enskilda scientologer över hela världen, som frivilligt bidrar med sin tid och sin begåvning.

Alla samhällen består av individer. När ett stort antal av dem når en punkt där de saknar egenvärde och förmåga, är oförmögna och/eller ovilliga att bidra produktivt, saknar respekt för andras rättigheter och för sig själva, och inte ser någon lösning på sin situation, då har vi ett samhälle med allvarliga problem. När en majoritet av individer har räddats och ruttats in på en väg mot högre grad av överlevnad för sig själva och andra, då har vi emellertid ett samhälle som är villigt att lösa sina nuvarande problem och kan skapa en framtid där civilisationen kan utvecklas.

Det är en sådan framtid som dessa samhällsförbättrande grupper arbetar för att uppnå. De följande kapitlen beskriver deras aktiviteter och det arbete de utför för att förverkliga en sådan framtid.

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation