Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
KAPITEL 31


LÖSNINGAR FÖR ETT PLÅGAT SAMHÄLLE

 U
nder det att samhällets problem är så allvarliga att de kan förefalla olösliga, och faktiskt mycket väl kan ha varit det bara för några årtionden sedan, kan de nu lösas, och håller faktiskt på att lösas. Detta görs av organisationer som arbetar för ett bättre samhälle, med hjälp av L. Ron Hubbards teknologier och principer:

Drog- och alkoholmissbruk. Narconon International, som övervakar ett globalt nätverk av drogrehabiliterings- och drogutbildnings- centra, ägnar sig åt att ge drogberoende människor nya, drogfria liv genom L. Ron Hubbards metoder för drogrehabilitering. Narconon tillhandahåller även utbildningsprogram för att hjälpa skolbarn och andra att undgå drogfällan.

Brott. Criminon International hjälper intagna kriminella att lära sig att bli nyttiga samhällsmedlemmar, och får till stånd reformer så att fängelserna verkligen rehabiliterar.

Utbildning. Applied Scholastics International hjälper studerande, föräldrar, handledare, lärare och utbildningsorganisationer världen runt att analfabetism, med hjälp av L. Ron Hubbards studieteknologi.

Moral utrota. Genom L. Ron Hubbards ickereligiösa moralkod, Vägen till lycka, skapar The Way to Happiness Foundation en våg av internationellt stöd för moraliska reformer både bland barn och vuxna.


Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation