Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
Samhällsförbättrande verksamhetMan kan omöjligen blunda för de tecken på förfall som finns i dagens samhälle – drogmissbruk, kriminalitet, dålig uppfostran och moraliskt förfall. Var och en av dessa förödande samhällsproblem kommer till slut, om man inte gör något åt dem, att förstöra den bas på vilken alla civiliserade samhällen byggts.

Scientologer har alltid oroats av detta förfall i samhället som helhet eftersom de är väl medvetna om att L. Ron Hubbards teknologi har breda sekulära tillämpningar som har oskattbara fördelar utanför religionens område. Ordet “teknologi” används för att beskriva “metoderna för tillämpning av principerna för någonting, i motsats till blotta kunskaper om saken i fråga”. L. Ron Hubbard var ingen teoretiker i ett elfenbenstorn. De principer han upptäckte är avsedda att användas. Således avser teknologin de metoder han utvecklade, genom vilka dessa principer kan tillämpas.

Det är användbarheten hos denna sekulära teknologi, när den tillämpas i stor skala, som har förenat både scientologer och icke-scientologer sedan 1960-talet, för att på ett effektivt sätt stoppa vårt samhälles förfall och befria världen från dess förödande sociala problem.


Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation