Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
WISE: GÖR DET MÖJLIGT FÖR GRUPPER ATT LYCKAS

LEDNING MED HJÄLP AV STATISTIKER – Ett noggrant organiserat rapporteringssystem, som brutits ned för att tillskriva kvantitativa och kvalitativa värden till praktiskt taget varje aspekt av verksamheten som är relevant för känslig ledningskontroll. Förmågan att reagera mycket snabbt på utvecklingen är en av egenskaperna hos L. Ron Hubbards administrativa teknologier, och detta är kanske skälet till att de så konsekvent har tillämpats framgångsrikt.

INDIVIDUALITET – De metoder och system som utvecklats för att välja rätt person för ett jobb, och hur man utbildar och får dem stabila nog att utföra sina funktioner, har aldrig tidigare beskrivits så väl eller lagts fram på ett så uttömmande sätt.

Enligt min uppfattning, tar L. Ron Hubbards ledningsteknologier på ett suveränt sätt moderna företags och administrativa verksamheters långsiktiga policy och dagliga behov med i beräkningen. Om de med magisterexamen i företagsförvaltning på våra mest eminenta handelshögskolor hade levt upp till denna standard under de senaste tio åren tvivlar jag på att USA:s och världens ekonomi skulle vara i den oordning den befinner sig i idag.

Jag känner inte till något annat system av administrativa principer och metoder som är lika heltäckande, lika användbara och som kan tillämpas lika brett som L. Ron Hubbards. Hans filosofi av organisatoriskt know-how och hans konkreta förklaringar av dess tillämpning förtjänar att användas i stor skala inom industri, handel och förvaltning.”

Robert Goldscheider, ordförande
The International Licensing Network, Ltd.,
Technology Management Consultants

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation