Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
WISE: GÖR DET MÖJLIGT FÖR GRUPPER ATT LYCKAS


VARFÖR ÄR WISE VIKTIGT?

Trots allt prat om förmögenheter som skapats på Wall Street, att ekonomin återhämtat sig från krisen i början på 1990-talet och liknande påståenden som målar upp en allmänt rosaskimrande bild av ekonomin, ger den verklighet miljoner människor möter mindre anledning till optimism. Den bistra verkligheten innefattar ofta (beroende på var man bor) inflation, konjunkturnedgång, minskad produktivitet, obalans i utrikeshandeln, konkurser, statsskulder, strejker, arbetslöshet, fattigdom och nöd. Och dessa välkända symptom på ekonomisk instabilitet är i realiteten indikationer på ett mycket djupare problem: en förlamande brist på administrativt know-how. Om dagens företag och regeringar kunde förstå och på ett kompetent sätt tillämpa grundprinciperna för organisation och administration, skulle de sätta fungerande lösningar i verket för att få slut på det sociala och ekonomiska kaoset (i stället för att bevara det åt eftervärlden), med förbättrad överlevnad för samhällen och därmed mänskligheten.

Att försöka införa denna användbara administrationsteknologi i ett samhälle som lider brist på fungerande ledningsverktyg är en kolossal uppgift. Och sett mot bakgrund av konjunkturskiftningar och instabila samhälleliga och statliga strukturer blir situationens brådskande karaktär ganska uppenbar.

WISE erbjuder hopp om förbättring. Dess medlemmar för in sunt förnuft och ordning i affärslivet. Varje WISE-medlem fungerar som en stabiliserande faktor i en osäker värld. Företag kan blomstra, regeringar styra klokt och folk kan leva utan ekonomiskt tvång. Med L. Ron Hubbards administrativa teknologi menar vi att målen som gäckat samhället så länge finns inom räckhåll.

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation