Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
WISE: GÖR DET MÖJLIGT FÖR GRUPPER ATT LYCKAS

Vi har även fallet med ägarna till två stora europeiska företag som var inblandade i en företagsdispyt under närmare tio år, och som sedan mötte en medlare från en WISE-medlingskommitté, specialutbildad i tilllämpningen av etikteknologin. Han förde de två parterna, steg för steg, upp till en nivå där samförstånd och kommunikation kunde råda, utifrån vilken de slutgiltigt kunde utarbeta sin egen lösning.

En av parterna rapporterade efteråt: “Till den som är övertygad om att han är inblandad i den mest flagranta meningsmotsättning som någonsin uppstått – och att den inte kan lösas – tro mig, det finns en utväg.” Och utvägen är: standardmässig tillämpning av L. Ron Hubbards teknologi under standardmässig WISE-medling.

Den andra parten berättade om sin erfarenhet: “Under de sista två dagarna har jag varit engagerad i att lösa en nio år lång konflikt som har orsakat oerhörda upprördheter. Den har nu blivit fullt hanterad, och genom användandet av L. Ron Hubbards administrations- och etikpolicy har jag vunnit en ökad förståelse för hur konflikter kan uppstå och hur jag – som har mitt ansvar oavsett vad som händer – kan få slut på den.”

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation