Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
WISE: GÖR DET MÖJLIGT FÖR GRUPPER ATT LYCKAS

Ett medlemskort för WISE International.

WISE driver ingen konsultverksamhet i egen regi. Men individuella WISE-medlemmar som är professionella konsulter kan ofta åstadkomma anmärkningsvärda resultat när de kallas in för hjälp. De har ett välförtjänt rykte att kunna lösa situationer som andra vilka saknar deras know-how inte har lyckats komma till rätta med. Den teknologi som de kan utan och innan kan nämligen hantera även de mest komplicerade organisationsproblem.

En annan medlemsförmån i WISE erhålls genom dess utgivnings- och auktoriseringsenhet. Denna enhet auktoriserar lärare, konsulter, företag och andra organisationer att publicera utbildningsmaterial som innehåller L. Ron Hubbards copyrightbelagda texter. Många medlemmar vill kunna publicera utdrag ur L. Ron Hubbards skrifter och bandinspelade föreläsningar i det material de använder när de utbildar internt, externt eller erbjuder konsulttjänster. Utdragen infogas i läroböcker och annat material som de specialanpassar för olika företag eller specifika branscher. WISE tjänar som den centrala myndighet som tillåter sådan användning och – vilket är lika viktigt – tillser att det publicerade materialet överensstämmer med originalet.


Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation