Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
WISE: GÖR DET MÖJLIGT FÖR GRUPPER ATT LYCKAS


WISE MEDLINGSKOMMITTÉER

WISE hjälper sina medlemmar att upprätthålla en hög etiknivå genom att sponsra lokala medlingskommittéer som är sammansatta av de mest etiska WISE-medlemmarna, så kallade medlingsmedlemmar. Dessa kommittéer bidrar till att skapa ett mer etiskt företagsklimat genom tillämpandet av L. Ron Hubbards etikteknologi.

Medlingskommittéerna ansvarar för att hjälpa WISE-medlemmarna inom sitt område att lösa affärskonflikter som uppstått mellan dem och andra WISE-medlemmar, men även vid konflikter med företag som inte är medlemmar i WISE. Genom att tillämpa L. Ron Hubbards etikteknologi för att medla och lösa dessa konflikter, gör medlingskommittéerna snabbt och rättvist slut på tvister som det annars skulle ta åratal att lösa – och till avsevärda kostnader – i det normala rättsmaskineriet. Och till skillnad från vad som ofta kan vara fallet vid normala rättsförfaranden, strävar man här efter att båda sidor i en medlingskommittés dispytlösningsprocess ska vara nöjda med utgången.

En WISE-medlem uppgav: “Tanken på medling brukade få mig att kallsvettas... Sen fick jag en dispythantering av WISE. Resultaten var förbluffande och jag mådde mycket bättre efteråt.” Han nämnde också hur han uppskattade ett rättvist resultat i ordets rätta bemärkelse, där båda parter var tvungna att ta sitt ansvar i saken och där etiken i situationen vägdes in – “inte bara formaliteterna i någon svårtolkad lag”.

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation