Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
WISE: GÖR DET MÖJLIGT FÖR GRUPPER ATT LYCKAS

WISE Internationals kontor i Los Angeles.


FÖRDELARNA MED MEDLEMSKAP

WISE-medlemmar delar ett starkt intresse för L. Ron Hubbards administrativa teknologi, och genom WISE kan de komma i kontakt med andra som delar det intresset och diskutera projekt och gemensamma angelägenheter. WISE arrangerar regelbundna sammankomster och seminarier där man kan träffas och lära sig nya sätt att tillämpa L. Ron Hubbards principer och tekniker inom sitt företag eller yrke. WISE sänder också ut nyhetsbrev och andra publikationer till medlemmarna, för att hålla dem informerade om nyheter och kommande aktiviteter, i så skilda ämnen som tex management med hjälp av verksamhetstillstånd eller personal och etik inom affärsvärlden.

Men WISE ger även sina medlemmar andra förmåner, av vilka åtskilliga har en välgörande effekt på näringslivet i stort. Till exempel, medan många WISE-medlemmar använder de administrativa principerna endast inom sitt eget företag eller yrke, finns det de som studerar L. Ron Hubbards administrativa upptäckter för att visa andra hur även de kan dra nytta av denna teknologi. För detta ändamål måste de vara licensierade av WISE, för att använda L. Ron Hubbards namn och de övriga begrepp och symboler som är förknippade med hans administrativa teknologi.

WISE-licensiering är av avgörande betydelse för att garantera att dessa varumärken och tjänster bibehåller sin integritet. Genom att endast licensiera kvalificerade individer och organisationer, utgör WISE ett skydd mot publicering av alster som felaktigt utges vara korrekt L. Ron Hubbard-teknologi, och andra olämpliga verksamheter. Tack vare denna kontroll kan affärsvärlden ha större tillit till både kompetensen och den höga moraliska nivån hos den som erbjuder affärstjänster under dessa namn. De vet till exempel att alla WISE-licensierade konsulter har genomgått en kurs i administrativ teknologi och att de har kunskaper att hjälpa andra att tillämpa den.

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation