Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
WISE: GÖR DET MÖJLIGT FÖR GRUPPER ATT LYCKAS


ATT GÖRA TEKNOLOGIN TILLGÄNGLIG

WISE bildades 1979 som en religiös intresseorganisation av affärsmän, -kvinnor och fackkunniga från olika områden, vilka delar en gemensam förvissning om värdet av L. Ron Hubbards administrativa teknologi.

Deras främsta hjälpmedel är ett tolv volymer stort uppslagsverk, där både böckerna i Organization Executive Course (OEC) och böckerna med Management Series ingår. Dessa verk behandlar livet inom en grupp, med samma grundlighet och omsorg inför fundamentala sanningar som L. Ron Hubbards skrifter i Scientologi behandlar en individs liv. På samma sätt som Dianetiken och Scientologin banade väg för en förståelse av sinnet och anden, ledde volymerna i OEC till en förståelse av vad som mer exakt kännetecknade en framgångsrik grupp. Oavsett om det rör sig om en mindre lokal intresseförening eller ett stort statligt verk kan man med principerna som ingår i OEC-volymerna göra vilken grupp som helst till en produktiv, friktionsfri och expanderande enhet.

Dessa volymer innehåller praktisk kunskap inom alla områden av organisationsstruktur, administration och ledningsfunktion. Med dess principer kan man lösa problem, allt ifrån att anställa en sekreterare till att förverkliga multinationella planer i en koncern. På liknande sätt, genom att använda principerna i den organiseringsplan som L. Ron Hubbard utvecklade (se kapitel 20), kan man effektivt strömlinjeforma alla aspekter av företagande och åstadkomma produktivitet. Grundsatserna i organiseringsplanen kan lika väl tillämpas på ett företag med 10 eller 10 000 anställda; faktum är, att tillämpa informationen i endast en av dessa volymer, kan räcka för att åstadkomma en omedelbar förbättring för en grupp eller personlig verksamhet.

I korthet omfattar denna teknologi de grundregler som krävs för att lyckas i varje slags strävan inom varje tillämpningsområde. Det är således inte så konstigt att många regelbundet använder den här teknologin, inte bara i sin yrkesutövning utan även privat. Med sådan kunskap inom räckhåll föll det sig ganska naturligt för affärsmän och yrkesmän att börja sätta dessa upptäckter i verket, såväl inom sina egna verksamhetsområden som bland vänner och familj. Idag används teknologin med fantastiska resultat av tiotusentals människor, grupper och organisationer. Den resulterar i ökad överlevnad och välmåga, och möjliggör för vilken grupp som helst att blomstra och lyckas.

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation