Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
I SPETSEN FÖR SOCIALA REFORMER

Eftersom den tyska regeringen har förnekat dessa pågående kränkningar av de mänskliga rättigheterna har scientologer gjort sanningen om den religiösa diskrimineringen i Tyskland vida känd genom internationella informationskampanjer i ledande tidningar i världen.

Scientologer har också riktat internationella organs uppmärksamhet på frågan om diskriminering i Tyskland, och resultaten har blivit långtgående för kyrkor och grupper som utgör målen för denna diskriminering. I årliga rapporter från den Särskilda Rapportören vid FN:s kommission för mänskliga rättigheter, har han varnat samhället för de länder där individernas frihet var som mest hotad. Efter sitt 11-dagars besök i Tyskland tillsammans med högre tjänstemän på regerings- och delstatsnivå samt ledare och medlemmar av minoritetsreligioner, publicerade Rapportören sina rön i mars 1998, vilka avslöjade att en stor mängd olika religiösa minoriteter utsattes för intolerans, misstankar och diskriminering.

Rapportörens redogörelser kom som en uppföljning och utökning av en serie av fem på varandra följande rapporter om mänskliga rättigheter från det amerikanska utrikesdepartementet. Dessa rapporter, som kraftigt kritiserade regeringsanstiftad diskriminering av religiösa och etniska grupper, varnade dessutom för en växande antisemitism i Tyskland.

Andra internationella organ för mänskliga rättigheter har givit ut liknande rapporter. Dessa organisationer inkluderar Amnesty International, Europeiska säkerhets- och samarbetskonferensen (Helsingforsslutakten), British Ad-Hoc Human Rights Committee of Lords and Scholars (en brittisk specialkommitté för mänskliga rättigheter) och Human Rights Centre of Essex University (Centret för mänskliga rättigheter vid universitet i Essex) – sammanlagt 17 separata rapporter som kritiserar Tysklands behandling av religiösa och etniska minoriteter.

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation