Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
I SPETSEN FÖR SOCIALA REFORMER

Scientologi-kyrkan har varit längst fram i kampen för att bevara religiös frihet och mänskliga rättigheter.

En religionsfrihetsvecka instiftas

Scientologi-kyrkans initiativ medförde ett snabbt växande stöd för religionsfrihet bland allmänheten, och fick ledare från andra större religioner att sluta upp och tillsammans med Scientologi-kyrkan inlämna en petition till den amerikanska kongressen om att utlysa en årlig nationell religionsfrihetsvecka. Den ursprungliga resolutionen för religionsfrihetsveckan antogs som lag den 20 september 1988 av Förenta staternas president. Den har nu blivit till en årlig nationell tradition.

Religionsfrihetsveckan i USA, som firas av så gott som alla trossamfund, har väckt ett förnyat medvetande över hela landet om vikten av att försvara alla medborgares rätt att utöva sin tro efter egen övertygelse.

År 1995 grep samma koalition som hade gjort verklighet av religionsfrihetsveckan sig an med en ny, men ändå besläktad fråga: att lösa den hätska debatten om religionens roll i allmänna skolor. Scientologi-kyrkans intresse av detta var inte bara ytligt. Undertryckandet av religionen i alla aspekter av samhället, inklusive skolundervisningen, har klart och tydligt bidragit till en katastrofalt sjunkande moral; likväl var det lika viktigt att skydda skolbarn från att bli påprackade religiösa åskådningar som en del av deras undervisning.

Koalitionen fann svaren i själva konstitutionen och i banbrytande mål i Högsta domstolen. De utvidgade sina skaror till att omfatta mer än tre dussin organisationer – religiösa och medborgarrättsliga – och förberedde sin skrivelse: “Religion i allmänna skolor: ett gemensamt uttalande om aktuell lagstiftning”. Denna beskrev klart och koncist den verkliga naturen av amerikansk lag med avseende på religion och religionsyttringar i allmänna skolor – vilket för många ledde till en vänskaplig lösning av problemet. President Bill Clinton lovordade det gemensamma uttalandet som “klokt och tankeväckande”.

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation