Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
I SPETSEN FÖR SOCIALA REFORMER

Viktiga segrar

Ett historiskt mål i Kalifornien, inlett 1979 som ett försök att placera religioner under psykiatrins ok, slutade med att en lag antogs som skyddar kyrkor mot överdrivna skadeståndskrav i bestraffningssyfte, från antireligiösa intressen.

Målet gällde en ogrundad anklagelse mot ett kristet samfund med anledning av en församlingsmedlems självmord, och genomgick under en tioårsperiod en serie utslag och överklaganden i det kaliforniska domstolssystemet. Scientologi-kyrkan arbetade tillsammans med över 1500 religiösa organisationer för att tillbakavisa detta käromål och för att göra andra religioner och allmänheten medvetna om de direkta och indirekta följderna av processen.

År 1989 stadfäste slutgiltigt Förenta staternas högsta domstol ett beslut, som hade fattats av högsta domstolen i Kalifornien och som uppgav att delstatens lagar förbjuder att sådana åtal väcks mot kyrkor. Rätten till fri religionsutövning hade bevarats, och detta försök att sätta psykiatriker som övervakare av religioner avvisades.

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation