Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
I SPETSEN FÖR SOCIALA REFORMER


RELIGIONSFRIHET

Scientologers tro är, enligt Scientologi-kyrkans trosbekännelse, att alla människor har omistliga rättigheter till sina egna religiösa bruk och deras utövning, och att ingen makt mindre än Gud har rätt att upphäva eller åsidosätta dessa rättigheter.

Men i likhet med alla människans högt skattade friheter, kan religionsfrihet enbart vidmakthållas genom vaksamhet och genom att vägra ge efter för dem som söker förslava och förtrycka.

Scientologi-kyrkan har under årens lopp gått i spetsen för kampen för religionsfrihet för alla. Eftersom Förenta staterna grundades utifrån denna princip, anser Scientologi-kyrkan bestämt att åtskillnad av kyrka och stat utgör en viktig grund för alla andra friheter – och att fortsatta försök från myndigheters sida att inkräkta på denna rättighet måste bekämpas ihärdigt, eftersom de är ett kännetecken på regeringsförtryck.

En av de metoder som på 1970-talet användes av kapitalintressena, för att underminera religionsfriheten i USA, var en storskalig propaganda- och påtryckningskampanj riktad mot både delstatliga och federala legislaturer. Man försökte väcka motioner, som skulle ha legaliserat antireligiösa hatgruppers verksamhet, inskränkt kyrkors legitima arbete med att sprida sin lära och givit statliga instanser klartecken att ta kontrollen över kyrkornas dagliga verksamhet.

Tack vare det hängivna arbete som uträttades av scientologer och deras vänner i andra religiösa grupper, kom antireligiösa lagförslag av denna typ att förkastas i Alabama, Connecticut, Delaware, Florida, Illinois, Kalifornien, Kansas, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, New Jersey, New York, North Carolina, Ohio, Oregon, Pennsylvania och Texas.

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation