Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
I SPETSEN FÖR SOCIALA REFORMER

Denna handbok, som är tryckt och distribuerad av kyrkan till hundratals medborgare, har gjort individens rättigheter kända och har gett individer enkla direktiv för hur man använder Freedom of Information Act och informerat dem om deras rättigheter enligt denna lag.

Varje framgång som uppnås genom och för lagen om informationsfrihet innebär inte bara ännu en seger för Scientologin, utan även en seger för alla dem som en dag kanske utsätts för sekretess från myndighetshåll.

Det var till bekräftelse av sådana enastående insatser som Victor Marchetti, känd författare och expert på frågor om USA:s underrättelseverksamhet, tillkännagav:

“Jag vill berömma Scientologi-kyrkan för dess tro på sig själv och för dess beslutsamhet att arbeta inom ramen för vårt lands konstitutionella demokratiska system. Den har kämpat trons goda kamp, mot höga odds, öppet och lagenligt ... och den har överlevt . . . vilket framhäver dess medlemmar snarare än våra egna statliga myndigheter. Genom sin orubblighet och beslutsamhet har Scientologi-kyrkan tvingat myndigheterna att hålla sig till konstitutionen . . . något som i det långa loppet kommer att gagna alla amerikaner.”

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation