Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
I SPETSEN FÖR SOCIALA REFORMER

Scientologi-kyrkan har framstått som en erfaren, erkänd röst i debatten kring både yttrandefrihetens och den intellektuella äganderättens fortsatta existens i cyberrymden. Ett exempel: Som ett resultat av ett banbrytande rättegångsfall, som involverade Internetleverantörers potentiella ansvar (dessa tillhandahåller utrustning som ger alla deltagare tillgång till Internet, vare sig det gäller samhällsnyttiga eller i grunden destruktiva syften), banade Scientologi-kyrkan väg för en regelsamling som skulle göra det möjligt för leverantörer att snabbt reagera på missbruk av Internet utan att lägga hinder i vägen för den stora och laglydiga majoriteten av Internetanvändare och deras intresse av integritet och yttrandefrihet. Genom domstolsutslag, både i USA och i andra länder, utvecklade Scientologi-kyrkan dessutom metoder för att avslöja identiteten på individer som är ansvariga för olagligt överförande av material såsom barnpornografi och efterapningar av intellektuell egendom, utan att i onödan behöva göra intrång på andras privatliv.

Scientologi-kyrkans erfarenheter och gärningar på detta område har fungerat som vägvisare för lagstiftare i både USA och andra länder som försöker utforma lagar och bestämmelser rörande Internet.

Genom tidskriften Freedom har Scientologi-kyrkan undersökt och avslöjat ett antal nu ökända Internetbrottslingar som hotade dessa friheter genom sina förbrytelser i “on-line-världen”. Kyrkan har också banat vägen för nyskapande procedurer för Internetleverantörer, procedurer som underlättar ett fritt utbyte av idéer, information och offentlig debatt på Internet, samtidigt som de tryggar den i lag garanterade intellektuella äganderätten för upphovsmän till verk av allmänt intresse. I de fall där förnuft och lag har åsidosatts, har kyrkan vidtagit rättsliga åtgärder för att skydda Scientologins intellektuella egendomar från icke-auktoriserad kopiering och spridning. Detta har resulterat i viktiga rättsprejudikat, som tryggar och bevarar friheter och lagliga rättigheter för alla som färdas längs den jättelika informationsmotorvägen.

Resultatet av kyrkans hängivenhet har gynnat både friheten och Internet i sig självt. Den ledande Internetkolumnisten och advokaten Jonathan Rosenoer noterade: “Internet kommer aldrig att expandera, om människor inte kan skydda sina kreativa alster genom en stark upphovsrättslagstiftning. Scientologi-kyrkans rättsfall hjälper till att utveckla en sådan.”

Kyrkans medlemmar arbetar också sida vid sida med de främsta experterna på cyberrymden, såsom “Internets fader” Vinton Cerf och föregångare när det gäller de rättsliga aspekterna av tillgång till information, för att finna nya sätt att skydda Internet från missbruk. Då man såg att den existerande teknologin har – eller kan skapa – lösningar på cyberrymdens problem, stöttade Scientologi-kyrkan initiativ som till sist ledde till program som gör det möjligt för användarna att “avskärma” eller blockera oönskat innehåll, utan något behov av ingripande eller censur från myndigheternas sida.

Arbetet med att lösa problemen med vad som yttras bör inte – och får absolut inte – innebära någon inskränkning av yttrandefriheten. Därför gör Scientologi-kyrkans medlemmar stora insatser för att stärka Internets styrka och hjälpa till att hålla det fritt från betungande regler, samtidigt som de skyddar rättigheterna för de kreativa individer som skapar nya idéer, konstverk och kunskaper.

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation