Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
I SPETSEN FÖR SOCIALA REFORMER

En kamp för informationsfrihet

Scientologi-kyrkan är alltid beredd att kämpa mot oberättigad myndighetssekretess i domstolarna och har genom rättegångar mot olika myndigheter i USA skapat prejudikat, vilka stärker den enskilda medborgarens rätt att övervaka sin regering.

I maj 1991, exempelvis, i ett mål som Scientologi-kyrkan drev mot IRS, den amerikanska skattemyndigheten, visade en federal domstol sin uppskattning för kyrkans hjälp med att åstadkomma viktiga reformer. Domstolen sade: “Dessutom visar kommunikationen mellan IRS och Scientologi-kyrkan att denna rättegång bidrog till IRS’ beslut att se över sina procedurer och att de förbättringar som blir följden därav kommer att möjliggöra en bättre handläggning av mer än 1000 fall som involverar identiska rättsfrågor.”

I ett annat prejudicerande fall, som kommer att gagna alla, eftersom det skapar en norm som myndigheter därefter måste rätta sig efter, bestämde den federala appellationsdomstolen i Washington, D.C. att National Security Agency (NSA, den hemligaste av Förenta staternas underrättelseorganisationer) inte utan vidare kunde hävda att de inte hade lyckats lokalisera dokument, som svar på en begäran från Scientologi-kyrkan om att ställa information till dess förfogande i enlighet med lagen om informationsfrihet. Domstolen ålade organisationen att företa nya efterforskningar och konstaterade bland annat: “Om NSA lättvindigt kan undvika sina skyldigheter när det gäller att identifiera eller skaffa fram efterfrågade dokument, kommer denna lags storslagna mål snart att stå utom räckhåll.”

I ytterligare ett fall beviljade en federal domare i Los Angeles en hemställan från tidskriften Freedom, om att IRS skulle åläggas att tillhandahålla en detaljerad förteckning över vilka dokument de inte lämnade ut, i stället för att bara uppge allmänna kategorier.

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation