Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
I SPETSEN FÖR SOCIALA REFORMER

Välunderrättade och informerade medborgare är, liksom Madison antydde, i stånd att fatta intelligenta beslut angående sin egen framtid. Lagen om informationsfrihet är ett av de mest värdefulla hjälpmedlen i detta avseende. Den gör det möjligt för folk att ta reda på exakt vad deras regering håller på med – och om myndigheterna har uppgifter om dem. När man betänker att FBI och IRS (Internal Revenue Service, den amerikanska skattemyndigheten) hade tiotusentals dokument om Martin Luther King i sina register, förstår man varför detta ibland kan vara bra att känna till. Tyvärr hade Martin Luther King inte någon fungerande lag om informationsfrihet att tillgå på sin tid.

Begreppet informationsfrihet har inte saknat motståndare. Ganska många verk och myndigheter har utkämpat regelrätta bataljer i domstol för att slippa lämna ut uppgifter.

För att motverka dessa och andra försök att kringgå lagen, överlämnade Scientologi-kyrkan den 4 juli 1981 ett öppet brev till kongressen. Det var undertecknat av 146 organisationer som motsatte sig ansträngningarna att begränsa lagens effektivitet.

Scientologi-kyrkan är, bland grupper som tillvaratar allmänhetens intressen, vida erkänd som den ledande experten på frågor rörande lagstiftning om informationsfrihet. Kyrkan har också vunnit ett avsevärt anseende för sitt arbete med att upplysa de amerikanska medborgarna om deras rättigheter enligt lagen om informationsfrihet. Men scientologer har inte begränsat sina krafter härvidlag till enbart USA. Då lagar om informationsfrihet antogs i Frankrike (1978), Kanada (1982), Australien (1982), Nya Zeeland (1983), Italien (1991) och Belgien (1991), hade medlemmar av Scientologi-kyrkan spelat en avgörande roll när det gällde att få dessa lagar till stånd.

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation