Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
I SPETSEN FÖR SOCIALA REFORMER

Då NCLE 1996 stod inför växande bevis för att roten till inre oroligheter ligger i orättvisa, startade man en gräsrotskampanj för rättsliga reformer i syfte att göra likhet inför lagen till en realitet för alla minoriteter. Denna kampanj, som hjälptes fram av NCLE:s Judicial Reform Coalition (ung. Sammanslutning för rättsliga reformer) i Los Angeles och leddes av medborgarrättsaktivister och advokater, sammanförde åtskilliga religiösa, etniska minoriteter och rasminoriteter som hade nekats jämlik behandling av det amerikanska rättsväsendet. Målet är att avslöja missförhållanden och att uppnå bestående reformer.

NCLE gör befattningshavare över hela världen, både statliga och polisiära sådana, uppmärksamma på farorna med kränkningar av medborgerliga rättigheter och behovet av att inrätta och vidmakthålla ett grundlagsbaserat skydd mot detta. Och de reformåtgärder som har vidtagits fortsätter att spridas, undan för undan, och garanterar individuella rättigheter för alla.

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation