Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
I SPETSEN FÖR SOCIALA REFORMER

I Förenta staterna har NCLE bidragit till flera undersökningar som utförts av General Accounting Office (“Allmänna revisionsverket”), en myndighet som är underställd den amerikanska kongressen, när det gäller sådant som säkerheten hos känsliga datoriserade polisregister.

Under årens lopp har NCLE samarbetat med många enskilda personer och gräsrotsrörelser, för att skapa en bred medvetenhet om vikten av att bevara och främja individens fri- och rättigheter, inom ramen för ett konstitutionellt styre.

NCLE har också inträngande undersökt de problem som olika rättssystem i världen är behäftade med. Baserat på resultaten av dessa undersökningar bildades en grupp vars syfte är att upplysa och föreslå reformer, för att lätta på domstolars arbetsbörda och få rättvisans maskineri att gå snabbare.

I Förenta staterna undersökte NCLE fall där tjänstemän vid Food and Drug Administration, (FDA; ung. Livsmedels- och läkemedelsförvaltningen) hade gjort sig skyldiga till brott mot den amerikanska konstitutionen och fann bevis för att kapitalintressen utnyttjade FDA för personlig vinning. Det blev också uppenbart att beväpnade razzior och godtyckliga åtgärder, som hade vidtagits av vissa tjänstemän inom FDA, var grundlagsvidriga och hade kränkt de medborgerliga rättigheterna för många individer inom hälsokostbranschen. NCLE fann vidare att FDA hade godkänt läkemedel och andra konsumtionsartiklar trots klara tecken på att de var skadliga för både vuxna och barn, och man vidtog åtgärder för att avslöja de missförhållanden som hade uppdagats.

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation